contact us

  • Address

    No. 8, 55 lane, Chuan He Road, Zhangjiang Science City, Pudong New Area, Shanghai

  • Contact us

    Tel:86-21-50372199
    Postcode:200120